مرور اجمالی H5P در وردپرس – با H5P می توانید قابلیت های بسیار زیادی را به عنوان محتوای تعاملی به سایت خود اضافه نمایید. مانند ایجاد سوال و دریافت پاسخ از بینندگان در یک ویدئو و هزاران قابلیت دیگر به وبسایت شما روح می بخشد.

محمدحسن صانعی

مثالهای بیشتری از H5P را در سایت H5P.org ببینید و به صورت تمرینی در سایت خود پیاده سازی نمایید.