بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش رایگان پایتون (Python) توسط دو گروه از دانش آموزان دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات

فیلم های گروه یک: آقایان علی کلانتری و علیرضا داوری