بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه نویسی اندروید با APP INVENTOR توسط آقای سعید مهرعلیان (دانش آموز دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)