بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری خامس آل عبا به اطلاع همه عزیزان می رساند جلسه ترحیم همکار عزیزمان مرحوم حاج احمد متین آذری سه شنبه ۱۹مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۳۰ الی۲۰:۳۰ درمحل دبیرستان سادات دوره دوم واقع درخیابان کاوه منعقد می باشد
لطفا باحفظ ضوابط بهداشتی دراین جلسه تشریف بیاورید.

احمد متین آذری

احمد متین آذری