بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش متلب (MATLAB) توسط آقای سیدپارسا مرتضوی نائینی (دانش آموز دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)

پارسا مرتضوری