Adobe Connect

آموزش استفاده از نرم افزار ادوبی.کانکت برای شرکت در جلسات آنلاین