بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش رایگان ساخت ویندوز فرم در دو مجموعه آموزشی مجزا توسط آقایان امیرحسین فورجانی زاده و سروش صرافان (دانش آموزان دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)

روی فیلم های زیر کلیک-راست و دانلود نمایید:

مجموعه آقای فورجانی زاده

مجموعه آقای صرافان