بسم الله الرحمن الرحیم

۷ دی ماه ۱۴۰۲ – جلسه اولیاء مدرسه با حضور مدیریت و مسئولین مربوطه برگزار شد و طی این جلسه اعضای انجمن (والدین گرامی) از کلاس های مهارت آموزی طرح پویش نیز بازدید به عمل آوردند.

  • والدین دبیرستان سادات