دبیرستان سادات (دوره اول متوسطه) در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز نمود. این مدرسه بخشی از مجموعه فرهنگی آموزشی سادات است که وابسته به بنیاد رفاه مسلمین می باشد.

ثبت نام سال جدید
آموزش رایگان نرم افزار
پویش
پایه نهم 26 دبیرستان سادات
پویش بذر محبت مهدوی
بازدید فولاد مبارکه
مسابقات اذان قرآن احکام
جشن تشرف دبیرستان سادات
آینه ایوان نجف
والدین دبیرستان سادات