دبیرستان سادات (دوره اول متوسطه) در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز نمود. این مدرسه بخشی از مجموعه فرهنگی آموزشی سادات است که وابسته به بنیاد رفاه مسلمین می باشد.

ثبت نام سال جدید
آموزش رایگان نرم افزار
پویش
پویش
محمدرضا محمدی
جشن میلاد نبی
اردو دبیرستان سادات
دبیرستان سادات اصفهان