آموزش یک جلوه روی فیلم با ادوبی پریمیر به همت دانش آموز پایه هشتم (آقای محمد موگویی – دوره ۲۶ مجتمع آموزشی سادات)