بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش Adobe Audition برای ویرایش صوت توسط آقای امیرحسین سوداوی (دانش آموز دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)

روی فیلم های زیر کلیک-راست کرده و سپس ذخیره نمایید.