بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش افترافکتس برای خلق جلوه های ویژه توسط آقایان علیرضا محجوبی پور، مسیح طاهری و محمد عابدینی (دانش آموزان دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)