به نام تنها آرامش دهنده قلب ها

دوره آموزش خانواده با موضوع دنیای نوجوان

️ مدرس: دکتر محمدرضا کمن

🌷 لطفا پیش از هر جلسه فیلمهای آموزشی را با دقت مشاهده فرمایید. 🌷

فایل صوتی جلسه اول

فیلم آموزشی شماره یک

فیلم آموزشی شماره دو

فیلم آموزشی شماره سه

🎥 مابقی فیلمهای آموزشی ، از هفته آینده از طریق سایت مدرسه همراه به نشانی
www.hamrahschool.com
قابل دسترسی خواهد بود. 🎥

منتظر اطلاعات تکمیلی باشید.

دکتر کمن