حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

از آن جهت دخترم فاطمه نامیده شد که خداوند دوستداران او را از آتش به دور نگه داشته است.

ولی محترم دانش آموز

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در چهارمین جلسه آموزش خانواده که در روز دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵در سالن اجتماعات دبیرستان سادات دوره اول با موضوع

نوجوانی، چالش ها و فرصت ها

با سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی تشکیل می شود، حضور بهم رسانید.

تذکر

به جهت اهمیت بحث، حضور یکی از والدین الزامی است.