حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

هر کس در جوانی اش بیاموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر کس در بزرگ سالی بیاموزد، آموخته اش مانند نوشتن روی آب است.

ولی محترم دانش آموز

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در چهارمین جلسه آموزش خانواده که در روز دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵در سالن اجتماعات دبیرستان سادات دوره اول با موضوع

نوجوانی، چالش ها و فرصت ها

با سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی تشکیل می شود، حضور بهم رسانید.

تذکر

به جهت اهمیت بحث، حضور یکی از والدین الزامی است.