ان شاء الله ترم آینده پویش از اول بهمن ماه ۱۳۹۸ شروع خواهد شد. ثبت نام رشته ها کاملا به صورت اینترنتی توسط سایت کارسنج برگزار خواهد شد. شروع ثبت نام پویش پایه هفتم از ساعت ۲۰ و برای پایه های هشتم و نهم از ساعت ۲۱ پنجشنبه ۲۶ دی ماه آغاز خواهد شد و تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۷ دی ماه فرصت دارید تا نسبت به ثبت نام دروس پویش ترم آینده اقدام کنید. لیست دروس و توضیحات مربوطه به شرح زیر است.