آبان ۱۴۰۱ – اردوی شبی در مدرسه
به لطف خداوند متعال اردوی شبی در مدرسه به همراه برنامه های مهیج پدر/پسری برگزار شد که قطعا از خاطرات ماندگار در ذهن دانش آموزان پایه هفتم (دوره ۲۷) خواهد بود.