بسمه تعالی

آبان ۱۴۰۱ – در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان پایه نهم با مشاغل، به لطف خداوند متعال امکان بازدید این دانش آموزان از شرکت صنایع چدن اصفهان واقع در شهرک صنعتی نجف آباد فراهم شد و این مهم در چند نوبت با حضور دانش آموزان و راهنمایی های عالی مسئولین کارخانه انجام شد.

از خداوند متعال خواستار توفیق روزافزون در راستای خدمت هرچه بیشتر به آینده سازان این مرز و بوم هستیم.