مسابقه نمادین مسئولین مدرسه با تیم قهرمان مسابقات فوتبال دانش آموزی به مورخه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد که با پیروزی تیم دانش آموزی به پایان رسید.