اولین روز برنامه حال خوب تابستان ۱۴۰۰  ویژه دانش آموزان دوره ۲۶ دبیرستان سادات (پایه هفتم) به لطف خداوند متعال با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به خوبی برگزار شد.