برنامه گردشی تابستان ۱۴۰۰ طرح پویش پایه نهم (دوره ۲۴ دبیرستان سادات) با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از میدان نقش جهان شروع شد و توفیق دیدار با خانواده شهید ردانی پور و بازدید خانه مشروطیت اصفهان حاصل شد.