گاهی اوقات در زمان کلاس های آنلاین با ادوبی کانکت، شما مشاهده می کنید که مقدار زیادی از بسته ی اینترنت شما مصرف شده است در حالی که مصرف اینترنت در ادوبی کانکت بسیار پایین است و احتمالا ویندوز شما در همان لحظات کلاس، آپدیت برای خود دانلود کرده است!

ویدئوی زیر را با دقت ببینید تا متوجه میزان مصرف اینترنت باشید.