این ویدئو برای دانش آموزان کارایی ندارد – قابل توجه Host و Presenter در کلاس های آنلاین ادوبی کانکت – می توانید کلاس های ضبط شده را آنلاین ویرایش کنید و سپس دانلود نمایید.