نتایج جشنواره چهل چراغ اعلام شد که دو تن از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان سادات جزء برندگان این جشنواره بودند:

رتبه اول: آقای علی فدائی تهرانی (گرافیک)

رتبه دوم: پویا پیرحاجی (فیلم)