بهمن ۱۳۹۷ – آثار کاریکاتوری طراحی حیوانات به قلم دانش آموزان عزیز آقایان متین مرادمند، محمد ابراهیمی، پارسا حقانی، متین شفیعیون، سید حسن میرشاه زاده و محمدجواد جهانفر به همت استاد ارجمند جناب آقای شفیعی نیا.