وعده گاه و محل غرفه مجتمع آموزشی سادات
روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، منتظر زیارت همه اعضای خانواده بزرگ سادات در میدان امام (ره) هستیم.

وعده ما در یوم الله 22بهمن

به لطف خداوند منان، کارمندان و دانش آموزان مجتمع آموزشی سادات نیز حضور پررنگی داشتند که غرفه ی مجتمع ما نیز با استقبال خوب مردمی مواجه شد.

در زیر بخشی از تصاویر این روز به یاد ماندنی را مشاهده می نمایید: