از اولیای محترم دعوت می شود در جلسه سخنرانی با موضوع رسانه (فرصت ها و تهدیدها) که به مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ راس ساعت ۱۸ در سالن اجتماعات مدرسه برگزار می شود، حضور به هم رسانید.