تیم دو و میدانی دبیرستان سادات

کسب مقام در مسابقات ورزشی

مقام های کسب شده در مسابقات دو و میدانی آموزشگاه های ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان:

  • محمدپارسا نیکبخت: مدال نقره پرش ارتفاع
  • سید علیرضا موسوی: مدال برنز دو ۱۱۰متر با مانع
  • مهدی نشاط پور اصفهانی: مدال برنز پرتاب دیسک