• اردو دبیرستان سادات

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ – اردوی رفاقت پایه هفتم (دوره ۲۸) در اردوگاه کشوری باغ ابریشم برگزار شد تا دانش آموزان جدیدالورود قبل از آغاز سال تحصیلی با یکدیگر بیشتر آشنا شوند.

این اردو شامل برنامه های مختلف ورزشی، فرهنگی و تفریحی بود.