بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ – یکی از روزهای خاطره ای در تقویم دبیرستان سادات دوره اول رقم خورد.

از نزدیک دیدیم که دانش آموزان عزیز در طرح پویش تابستان چه آموختند. غرفه به غرفه شاهد دستاوردهای عملی دو ماه تلاش آینده سازان این مرز و بوم بودیم تا باور کنیم مهارت آموزی برای نوجوانان فقط یک رویا نیست و می تواند کاملا عملی باشد.