• دبیرستان سادات - مقام استانی

تابستان ۱۴۰۱ – کسب مقام استانی در هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان عزیز پایه هفتم (دوره ۲۶ دبیرستان سادات) آقایان کیارش شهبازی (حوزه برنامه نویسی) و محمدعلی باقری (حوزه زبان و ادبیات فارسی) را به خانواده های این عزیزان تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان درخواست توفیق روزافزون برای ایشان و خدمت به میهنمان را خواستاریم.