نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت ناحیه آموزش و پرورش (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) اعلام شد:

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت دبیرستان سادات