یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ – نشست یادگیری و تمرین آموزش معکوس با حضور معلمین و مسئولین مدرسه برگزار شد تا گامی باشد در راستای ارتقاء سطح فنی تدریس در دبیرستان سادات دوره اول.