كفي بالموت واعظا

بعضي از اتفاقات در زندگي غير از ابعاد مختلفي كه شامل ميشوند، تلنگري است و درس عبرت….
و اتفاقي كه امروز افتاد، قصه مرگ بود….ولي درس زندگي در بر داشت… غم بود ولي عبرتها در بر داشت… تلخ بود ولي دنيايي از آموزش به همراه داشت. فهميدم كه فقط نبايد معلم باشي تا بتواني آموزش دهي،
كه فقط عالِم باشي تا بتواني تاثيرگذار باشي،
كه فقط مقام داشته باشي تا بتواني نفوذ كني
كه فقط ثروت داشته باشي كه بتواني جذب كني…
بلكه ميشود بدون مدرك، مقام، تخصص، دلها رو جذب كرد، قلبها رو تحت تاثير قرار داد و جانها را متاثر كرد و متألم ……
امروز اكثر استوري ها و استتوسها يك چهره آشنا و مهربان را نشان ميداد…

آقاي آذربايجاني ، اين مرد مخلص و خدوم و با معرفت امروز درس زيادي به من داد.
تمام خانواده سادات براي از دست دادنش عزادار شدند و از عمق جان غصه خوردند ….. و همه فقط يك چيز ميگفتند ، مرد با اخلاق…… و اين چنين آقاي آذربايجاني هنرمندانه دلها را رو بسوي خود جذب كرد…. با اخلاق نيك، با صداقت، با روي باز ، با مهرباني و خلوص….. يك خدمتگزار واقعي بود و حقيقتا اين اخلاصش افراد را به خودش جذب كرده بود.
ان شاالله بر سر سفره حضرت زهرا متنعم هستند

روحت شاد آقاي احمد آذربايجاني
يادت گرامي باد