جلسه گردهمایی خداحافظی با دوره ۲۲ (پایه نهم) روز دوشنبه به مورخه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ با همت معلمین راهنمای این پایه (آقایان فتورچیان و محمدی) برگزار شد.

برای تمامی این عزیزان آینده ای سرشار از موفقیت و توفیق بندگی خدا را آرزومندیم.