امام صادق علیه السلام

نیکی انسان به فرزند خویش، همان نیکی او به پدر و مادر خویش است.

ولی محترم دانش آموز

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در چهارمین جلسه آموزش خانواده که در روز دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵در سالن اجتماعات دبیرستان سادات دوره دوم با موضوع

نوجوانی، چالش ها و فرصت ها

با سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی تشکیل می شود، حضور بهم رسانید.

تذکر

به جهت اهمیت بحث، حضور یکی از والدین الزامی است.