امام علی علیه السلام

دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود، می پذیرد.

ولی محترم دانش آموز

با سلام و احترام

بدینوسیله از چنابعالی دعوت می شود در اولین جلسه آموزش خانواده که در روز دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵:۱۵در سالن اجتماعات مدرسه با موضوع

نوجوانی، چالش ها و فرصت ها

با سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی تشکیل می شود، حضور بهم رسانید.

تذکر

به جهت اهمیت بحث، حضور یکی از والدین الزامی است.