کلاس اختیاری صخره نوردی ویژه پایه هشتم و کلاس آمادگی جسمانی و رزمی ویژه پایه نهم در ترم تابستان ۱۳۹۸ که در محیط مدرسه برگزار می شود.