بسم الله الرحمن الرحیم

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ – جشن آغاز بندگی پایه هفتم (دوره ۲۷) با حضور گرم و پرشور والدین محترم برگزار گردید.