با نام و یاد خداوند متعال، اول آذرماه ۱۴۰۰ به برکت بازگشایی نیمه حضوری مدارس شاهد حضور دانش آموزان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بودیم و از پروردگار منان خواستاریم هرچه زودتر شر این ویروس منحوس از جامعه بشری برچیده شود.