همایش تخصصی انتخاب رشته برای دانش آموزان پایه نهم برگزار شد. در این همایش کارگاه های تخصصی در ۶ گرایش، توسط تیم تخصصی از دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان برپا شد.