موفقیت های فرهنگی

/برچسب: موفقیت های فرهنگی

برگزیدگان مسابقات قرآنی ناحیه۵ سال ۹۶-۹۵

۱۳۹۶-۱-۲۰ ۰۶:۴۶:۲۴ +۰۰:۰۰فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۶|موفقیت ها|

اسامی برگزیدگان مسابقات قرآنی و عترت ناحیه 5 استان اصفهان سال تحصیلی 96-95 رتبه و رشته پایه نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه ملاحظات اول قرائت هفتم امیرمهدی       سلطانی زاده سادات راهیابی به مرحله استانی هشتم سیدمحمدحسین     بنای وطن راهیابی به مرحله استانی نهم حسین            دهقانی راهیابی به مرحله استانی اول اذان نهم امیر            کلاهدوزان سادات [...]