برنامه امتحانات پایانی خرداد ۹۷

برنامه امتحانات پایانی خرداد ۹۷

برنامه امتحانات ( ارزشيابي پاياني) سال تحصيلي ۹۷ – ۹۶

دبيرستان سادات

ايام هفته

تاريخ

پايه هفتم

(۸ صبح)

پايه هشتم

( ۸ صبح)

پايه نهم

( ۸ صبح)

سه‌شنبه

۱/۳/۹۷

قرآن

پيام‌هاي آسمان

قرآن

چهارشنبه

۲/۳/۹۷

عربي

املاء

املاء

شنبه

۵/۳/۹۷

مطالعات اجتماعي

رياضي

( ۱۰ صبح)

رياضي

دوشنبه

۷/۳/۹۷

پيام‌هاي آسمان

قرآن

عربي

چهارشنبه

۹/۳/۹۷

رياضي

( ۱۰ صبح)

عربی

پيام‌هاي آسمان

يكشنبه

۱۳/۳/۹۷

املاء

زبان

زبان خارجي

شنبه

۱۹/۳/۹۷

علوم

علوم

(۱۰ صبح)

علوم تجربي

دوشنبه

۲۱/۳/۹۷

زبان

مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي

سه‌شنبه ۲۲/۳/۹۷ انشاء انشاء انشاء
چهارشنبه ۲۳/۳/۹۷    

آمادگي دفاعي

دانلود فایل pdf