بروز رسانی برنامه امتحانی ماهیانه کلاس های هشتم

////بروز رسانی برنامه امتحانی ماهیانه کلاس های هشتم

بروز رسانی برنامه امتحانی ماهیانه کلاس های هشتم

برنامه امتحانات ماهانه کلاس های هشتم – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ردیف روز تاریخ عنوان
۱ پنجشنبه ۱۳/۷/۹۶ تشخیصی ریاضی و علوم
۲ پنجشنبه ۲۷/۷/۹۶ ریاضی
۳ پنجشنبه ۱۱/۸/۹۶ علوم
۴ پنجشنبه ۲۵/۸/۹۶ معارف (شروع مستمر۱)
۵ سه شنبه ۳۰/۸/۹۶ زبان
۶ شنبه ۴/۹/۹۶ علوم
۷ چهارشنبه ۸/۹/۹۶ اجتماعی
۸ پنجشنبه ۹/۹/۹۶ عربی
۹ یکشنبه ۱۲/۹/۹۶ ریاضی
۱۰ سه شنبه ۱۴/۹/۹۶ زبان
۱۱ دوشنبه ۲۰/۹/۹۶ پیشرفت تحصیلی ۱
۱۲ پنجشنبه ۲۳/۹/۹۶ معارف
۱۳ پنجشنبه ۷/۱۰/۹۶ ادبیات
برنامه امتحانات ترم اول در موعد مقرر به اطلاع خواهد رسید
۱۴ پنجشنبه ۵/۱۱/۹۶ مبتکران ۱
۱۵ پنجشنبه ۱۹/۱۱/۹۶ ریاضی
۱۶ پنجشنبه ۳/۱۲/۹۶ علوم
۱۷ پنجشنبه ۱۷/۱۲/۹۶ زبان
۱۸ یکشنبه ۲۰/۱۲/۹۶ پیشرفت تحصیلی ۲
۱۹ پنجشنبه ۱۶/۱/۹۷ عربی
۲۰ پنجشنبه ۳۰/۱/۹۷ معارف (شروع مستمر ۲)
۲۱ شنبه ۱/۲/۹۷ ریاضی
۲۲ دوشنبه ۳/۲/۹۷ اجتماعی
۲۳ چهارشنبه ۵/۲/۹۷ علوم
۲۴ پنجشنبه ۶/۲/۹۷ مبتکران ۲ / پیشرفت تحصیلی ۳
۲۵ شنبه ۸/۲/۹۷ زبان
۲۶ دوشنبه ۱۰/۲/۹۷ عربی (پایان مستمر ۲)
۲۷ پنجشنبه ۱۳/۲/۹۷ ادبیات ترم دوم
۲۸ شنبه ۱۵/۲/۹۷ تفکر و سبک زندگی ترم دوم

 

** آزمون­های پیشرفت تحصیلی و امتحانات هماهنگ ناحیه، پس از دریافت ابلاغ به اطلاع خواهد رسید.

** امتحانات کلاسی با هماهنگی معلم مربوطه و با در نظر گرفتن برنامه بالا برگزار خواهد شد.

۱۳۹۶-۸-۳۰ ۰۴:۲۹:۲۴ +۰۰:۰۰آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶|برنامه امتحانات پایه هشتم|