ثبت نام پایه هفتم

/ثبت نام پایه هفتم
ثبت نام پایه هفتم۱۳۹۷-۲-۶ ۰۵:۴۶:۲۸ +۰۰:۰۰

ثبت نام پایه هفتم

اطلاعیه :

برای دسترسی نیاز به نام کاربری و پسورد پیش ثبت نام الکترونیکی میباشد.

لطفا کارت ورود به جلسه مصاحبه را چاپ کنید و به تذکرات در کارت دقت فرمایید.

برای مشاهده نوبت مصاحبه کلیک کنید