مراحل کسب امتیاز در مدرسه

//مراحل کسب امتیاز در مدرسه

مراحل کسب امتیاز در مدرسه

مراحل كسب امتياز در دبیرستان سادات(دوره اول)سال تحصيلي ۹۷ – ۹۶

امتيازات مربوط به قسمت آموزشي

   كسب رتبه در پايه (ترم)

رتبه امتياز رتبه امتياز كسب رتبه مسابقات علمي ناحيه و استان در پايه رتبه امتياز رتبه امتياز كسب رتبه ماهانه در كلاس رتبه امتياز
اول ۲۵۰ ششم ۲۰۰ اول ۲۵۰ ششم ۲۰۰ اول ۱۰۰
دوم ۲۵۰ هفتم ۱۵۰ دوم ۲۵۰ هفتم ۱۵۰ دوم ۱۰۰
سوم ۲۵۰ هشتم ۱۵۰ سوم ۲۵۰ هشتم ۱۵۰ سوم ۱۰۰
چهارم ۲۰۰ نهم ۱۵۰ چهارم ۲۰۰ نهم ۱۵۰ چهارم ۵۰
پنجم ۲۰۰ دهم ۱۵۰ پنجم ۲۰۰ دهم ۱۵۰ پنجم ۵۰

 

شرکت در برنامه های پایه وداشتن نظم وهماهنگی با معاونین پایه ،به تشخیص معاونین محترم: حداقل۵۰ حداکثر۱۰۰

 

امتيازات مربوط به قسمت پرورشي و ورزشي

طرح ۵۱۵

شركت در اين طرح بصورت كامل ۱۵۰۰ امتياز دارد تحويل آيات در هرمرحله بصورت كامل ۲۰۰امتياز دارد(اين سوره ۶مرحله دارد) ارائه تثبيت کامل
۳۰۰ امتیاز

شركت در فعاليت تابلو ها

بر اساس نحوه فعاليت در هرماه
حداقل ۳۰ امتياز
حداكثر ۱۰۰امتياز
داشتن مسئوليت در قسمتهاي مختلف پرورشي در هرماه بر اساس نحوه فعاليت در هرماه
حداقل ۲۰ امتياز
حداكثر ۱۰۰امتياز
مطالعه هر کتاب غیر درسی با تایید معاون مربوطه وشرکت در آزمون شرکت در آزمون ۵۰ امتیاز نفرات عالی۲۰۰ امتیاز نفرات خوب۱۰۰ امتیاز نفرات متوسط۵۰امتیاز
مسابقات فرهنگي هنري نفرات انتخابي مدرسه جهت شركت مسابقات  اداره ۵۰ امتياز كسب رتبه در ناحيه (انفرادي ، تيمي)
رتبه اول رتبه دوم رتبه سوم
۲۰۰ امتياز ۱۵۰ امتياز ۱۰۰ امتياز
ورزشي نفرات انتخابي مدرسه جهت شركت مسابقات  اداره ۵۰ امتياز كسب رتبه در ناحيه (به صورت انفرادي یا تيمي)
رتبه اول رتبه دوم رتبه سوم
۲۰۰ امتياز ۱۵۰ امتياز ۱۰۰ امتياز

 

امتيازات مربوط به دبيران محترم

عنوان امتياز
حداقل حداكثر
پيشرفت تحصيلي در كلاس ۳۰ امتياز ۵۰ امتياز
تحقيق علمي يا كار عملي ۳۰ امتياز ۵۰ امتياز
فعاليت گروهي ۳۰امتياز ۵۰ امتياز
نظم در كلاس ۳۰ امتياز ۵۰ امتياز

 

نكات قابل توجه :

  • براي ثبت چكها فقط يك هفته فرصت داريد چك خود را ثبت نمائيد درغیراینصورت بعداز گذشت ۱هفته چک شما به میزان نصف آن کسر و سپس ثبت میشود.
  • حتما از چكهاي ثبت شده تا پايان سال نگهداري كنيد تا در صورت داشتن اعتراض به میزان امتیازات ثبت شده با در دست داشتن چکهای شما به اعتراضتان رسیدگی شود.
  • افرادی جهت اردوي زيارتي مشهد انتخاب ميشوند كه بيشترين امتياز را كسب نموده باشند.

لازم به ذکر است چکهای غیر متعارف وخارج ازبرنامه ی  جدول بالا ثبت نمی شود.    

۱۳۹۶-۷-۲۶ ۰۵:۴۵:۴۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶|معاونت پرورشی|