اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس پایه هشتم و هفتم

صفحه نخست ۱۳۹۷-۳-۱ ۲۲:۱۵:۱۹ +۰۰:۰۰

اطلاعیه : نتایج فرآیند پذیرش (مصاحبه) ورودی پایه هفتم در سایت بارگزاری َشد. با استفاده از لینک زیر میتوانید نیتجه خود را مشاهده کنید

مشاهده نتیجه فرآیند پذیرش پایه هفتم

فعالیت ها به روایت تصویر

 آخرین  رویداد ها در وب سایت