برگزاری کلاس های تابستانه

اردوی المپیک ورزشی پایه هشتم

صفحه نخست ۱۳۹۷-۴-۱۷ ۰۶:۱۵:۱۲ +۰۰:۰۰

اطلاعیه : مشاهده نتایج فرآیند پذیرش (مصاحبه) ورودی پایه هفتم

با استفاده از لینک زیر میتوانید نیتجه خود را مشاهده کنید

مشاهده نتیجه فرآیند پذیرش پایه هفتم

سامانه شهریه پایه هشتم و نهم دانش آموزان سادات

سامانه شهریه پایه هشتم و نهم

فعالیت ها به روایت تصویر

 آخرین  رویداد ها در وب سایت